Tag Archives: КОММУНИТАРДЫК

КОММУНИТАРДЫК КЫЙМЫЛ

КОММУНИТАРДЫК КЫЙМЫЛ жаңы социалдык кыймылдардын бутагына таандык; индивиддин өздүк стилине жана  жашоо образына, өздүк чөйрөсүн калыптандыруу укугун коргойт. К. к. көп учурда коомдук турмуштун эскирген  формаларынын кыйрашы менен коштолгон өзгөчө интенсивдүү модерндештирүү мезгилдеринде активдештирилген. Ага  мисал: европалык романтизм менен америкалык коммунитаризм: биринчиси – өнөр жай революциясына эпкиндүү жооп  катары болсо, экинчиси – ХV к. башындагы урбанизацияга жооп болгон.… Кененирээк »