Tag Archives: КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ

КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ (лат. con-ventio – макулдашуу, келишим) – философиядагы субъективдүү идеалисттик багыт.  К-дин негиздөөчүсү А. Пуанкаре. Оксфорддук сөздүккө ылайык: 1) конвенционалдуу (өз ара кабыл алууга боло турган)  нерсеге карата жактоочулук же ымалага келишүүчүлүк, конвенционалдуу салттарды жана жүрүм-турум эрежелерин  сактоо тенденциясы; 2) жөн гана конвенцияга тийиштүүлөрдү мүнөздүүчөлөрдүн бардыгы; 3) логика принциби – «жөн  гана макулдашуунун предмети деп тапкан философиялык прициби».… Кененирээк »