Tag Archives: КОНДОМИНИУМ

КОНДОМИНИУМ

КОНДОМИНИУМ (лат. соndominium < соn – бирге + dominium – ээлик кылуу) – кош суверендүүлүк, бир аймакты эки  же андан көп мамлекеттин биргелешип башкаруусу. Көп учурда аймактык конфликттин толук эмес чечилишинин  натыйжасында пайда болот. Бирок кийинчерээк бирдиктүү суверендүүлүк орнойт. К-дун мисалдары: Орегондун үстүнөн  Улуу Британиянын жана АКШнын кош суверендүүлүгү (1818–1846), Самоанын үстүнөн үчилтик суверендүүлүк (1889–  1899) (АКШ, Улуу… Кененирээк »