Tag Archives: конституция

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ (Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы) –  республиканын коомдук, саясий жана экономикалык түзүлүшүнүн негиздерин бекитет. Биринчи жолу 1929-ж. 30-  апрелде Кыргыз АССР Советинин II съездинде Кыргыз АССР Конституциясы кабыл алынган. 1937-ж. 20-мартта  республикалык Советтердин чукул чакырылган V съездинде Кыргыз ССРинин Конституциясы кабыл алынган. Ушул  Конституциянын негизги принциптерин сактап, айрым толуктоолор, өзгөртүүлөр менен 1978-ж. 20-апрелде Кыргыз  ССРинин Конституциясы… Кененирээк »

КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ (лат. constitutio – түзүлүш) – мамлекеттин негизги мыйзамы; өлкөнүн коомдук, экономикалык  түзүлүшүнүн негиздерин, башкаруусун, мамлекеттик түзүлүштүн формасын, адамдын мамлекеттеги укуктук абалын,  бийлик, башкаруу органдарын түзүү тартибин, сот адилеттигин, шайлоо системасын уюштурууну жана алардын негизги  принциптерин бекемдейт. К. мамлекеттеги башка нормативдик актыларга караганда жогорку укуктук күчкө ээ, б. а. алар  К-га ылайык келиши зарыл. Укуктук акт катары К.… Кененирээк »

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ

Конституция мамлекеттин негизги мыйзамы болуп эсептелет. «Конституция» деген сөз латынча «сonstitution (орнотуу, түзүлүш) деген сөздөн келип чыккан. Конституция негизги мыйзам катары адамдын укуктарын жана эркиндиктерин, жарандардын укуктарын жана милдеттерин, мамлекеттин түзүлүш формасын, мамлекеттик органдардын тутумун белгилеп, аларды түзүү жана иштөө тартибин аныктайт.