Tag Archives: конфуций

КОНФУЦИЙ ОКУУСУ

КОНФУЦИЙ ОКУУСУ – Кытайдагы этикалык – саясий окуу. Байыркы Кытайда Чжанго доорунда Конфуций  тарабынан негизделген. К. о. жөнүндөгү негизги булак – бул Конфуций жазма салты, биринчи кезекте «Төрт китеп»,  эсептелет. 1. Дпюнэ – кызматкердер үчүн көрсөтмө, Конфуцийдин окуучусу Цзен Цзи тарабынан жазылган. 2. Чжун-юн  (алтын ортолук). «Ортолук жана туруктуулук», Конфуцийдин небереси Цзы Сы жазган. 3. Лун-Юй (Аңгемелешүү-лөр  жана… Кененирээк »

КОНФУЦИЙ

КОНФУЦИЙ (Кун-цзы, б. з. ч. 551–479 ж.) – байыркы кытай ойчулу, Конфуций окуусунун негиздөөчүсү. Байыркы  Кытай тарыхынын Чжанго доору (б. з. ч. V–Ш к.) кытай философиясынын өнүгүшүнүн «алтын доору» катары  эсептелинет. Бул доордо сөздүн толук маанисинде алганда философиялык окуу калыптанган. Ал окуунун эң  маанилүүлөрү – Конфуций окуусу, даосизм, моизм, легизм ж. б. Конфуций окуусу б. з. ч. VI–V… Кененирээк »

НЕОКОНФУЦИЙЧИЛИК

НЕОКОНФУЦИЙЧИЛИК (ли сюе — асмандын, жаратылыштын мыйзам, принциптери ж-дө окуу, же син- ли сюе — адамдын, нерселердин табияты ж-а табияттын мыйзамдары о. эле дао сюе -жолдор ж-дө окуу (дао цзяо — даосизмден айырмасы), кытай философиясында Сун (960-1279) династиясынын тушунда пайда болгон агым. Хань (б. з. ч. 206 — б. з. 220) мезгилиндеги классикалык тексттерди комментарийлөө м-н чектелген конфуцианчылыктан… Кененирээк »