Tag Archives: КОНЦЕПЦИЯ

САЯСИЙ КОНЦЕПЦИЯ

САЯСИЙ КОНЦЕПЦИЯ (лат. conceptio – түшүнүк) – тигил же бул саясий институттун, саясий күчтүн саясатын  толук, системалык негиздөө. С. к. теориялык түшүндүрмө менен саясий практикалык өз ара байланыш формасы катары  чыгат. С. к. төмөндөгүдөй элементтерди өзүнө камтыйт: каралып жаткан маселе боюнча белгилүү болгон теориялардын  жыйындысы жана маселени чечүүнүн мүмкүн болгон жолдору; саясий институттардын ишмердүүлүктөрүн багыттоо;  чечилип жаткан проблеманын… Кененирээк »

КОНВЕРГЕНЦИЯ КОНЦЕПЦИЯСЫ

КОНВЕРГЕНЦИЯ КОНЦЕПЦИЯСЫ (лат. converg – кыйыштыруу, жалгаштыруу) ар түрлүү биологиялык жана  социалдык системалардагы бөлүнүүчүлүк менен индивидуалдуулукка караганда жалпылык тенденциясынын  артыкчылыгын тактоо үчүн иштелип чыккан. Бул термин социалдык-саясий илимге биологиядан келип кирген  (гибриддик коомду түшүндүрөт). Индустриалдык цивилизациянын чегине кирген өлкөлөрдүн эң башкы экономикалык  жана саясий параметрлер боюнча объективдүү жакындашуусун, конвергенцияны негиздөөчүлөрдүн жана  жактоочулардан болуп төмөнкүлөр эсептелет: Р. Арон, Ж.… Кененирээк »