Tag Archives: Курманжан

КУРМАНЖАН ДАТКА

КУРМАНЖАН ДАТКА, К у р м а н- ж а н Маматбай кызы (1811–1907) – алайлык кыргыздардын башкаруучусу. «Алай  канышасы» деген ат менен белгилүү. Оштун аймагын жердеген (азыркы Карасуу, Мады кыштагы) муңгуш уруусунун  баргы уругунан чыккан. Кудалап барган биринчи «күйөөсү» Садиар уулу Кулуну чанып, атасынын төрүндө үч жыл  отурган. 1832-ж. Алайды башкарган Алымбек даткага турмушка чыккан. Алымбек менен… Кененирээк »

ОРУСИЯНЫН ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫ КАРАТУУНУН ТОЛУК АЯКТАШЫ. КУРМАНЖАН ДАТКА.

Алайлык кыргыздарды Орусияга каратууну баштоо. Курманжан датка. Падыша аскерлеринин Алайга жүрүшү. Түштүк Кыргызстанды Орусияга каратуунун жыйынтыктары. Курманжан датка Алай ханышасы.

АЛАЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫ РОССИЯГА КАРАТУУ. КУРМАНЖАН ДАТКА

Кокон хандыгы жоюлган кезде Түштүк Кыргызстандын тоолуу аймактары, Алай ж.б. өрөөндөрү орус мамлекетине каратыла элек болчу. Фергана областынын жаңы аскер губернатору М. Д. Скобелев кандуу колун кургатпай, көтөрүлүштүн саркындыларын жок кылууну, баскынчылык саясатын улантууну көздөгөн. М. Д. Скобелев моюн сунбаган кыргыздарды талкалоо үчүн атайын «Алай илимий-согуштук экспедициясын» уюштурган. Экспедициянын курамына аскердик күчтөрдөн тышкары бир топ окумуштуулар кошулган. Алар… Кененирээк »