Tag Archives: Кучак уулу

АБДЫРАХМАН Кучак уулу

АБДЫРАХМАН Кучак уулу – элчи, сарыбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр орус императору ЕкатеринаIIге жиберген элчилердин башчысы. Элчилер 1785-ж. сапарга аттанып,Омск – Петропавловск – Челябинск –Екатеринбург – Москва – Петербург маршруту б-ча жол кезишкен. Алар Екатерина IIге Атаке бийдин атынанүч илбирс, беш сүлөөсүн терисин тартуулашкан. Екатерина II элчилерди жакшы сыйлап, Атаке бийге 800 сомкүмүш акча бердирип жиберген. Элчилер 1789-ж.… Кененирээк »