Tag Archives: КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АРТИКУЛЯЦИЯСЫ

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АРТИКУЛЯЦИЯСЫ – индивиддер жана топтор өз кызыкчылыктарына ылайыкташтырып талаптарды түзүп, бул талаптарын саясий күрөштүн борборуна же саясий чечимдерди кабыл алуучу  чөйрөгө алып чыгаруу процесси. К. а. кызыкчылык топторунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Г. Алмонд жана Р.  Пауэлл К. а-нын мүмкүн болгон стилин мүнөздөгөн бир катар белгилерди санап өтүшкөн: 1) Талаптар ачык-айкын (мис.,  талаптын профсоюздун жетекчилиги тарабынан так түзүлүшү) же… Кененирээк »

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АГРЕГАЦИЯСЫ

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АГРЕГАЦИЯСЫ – өкмөттүк структураларга берилген көптөгөн жеке талаптарды бир  өңчөйлөштүрүүчү процесс. Талаптардын көп түрдүүлүгү белгилүү ырааттуулукка ээ болуп, иерархиялык мамилелер  бекемделет. К. а-нын жардамы менен кээ бир саясий талаптар күчүнө чыгып, компромисттик формага ээ болуп же  жарабай калышы мүмкүн. Иш жүзүнө ашырууга деталдуу сунуштары менен берилген айкын талаптар ийгилик менен тез  мөөнөттө келиши мүмкүн. Түрдүү өлкөлөрдө маданий… Кененирээк »