Tag Archives: КҮЖҮ

КҮЖҮ

«Күжү күйгүзгөн, күмүштү күлгүзгөн» (Макал). Бул — көрүктүн отту, чокту, үйлөп чоктонтуп туруучу бөлүгү. Колго сагыздай ийленген чопо топуракка майда кыркылган кылтак жүн аралаштырып, кудум куйма калыптай ийине келтирип, «күжү» жасалат. Түсү бышкан кирпичтей күжүгө тигил ноктолонгон эки ачакейдин тумшугу кирет. Көмүрдү (чокту) үйлөй турган, жоондугу карыштай тешиктен сыгылган жел өтө басымдуу чыгат. Эгер тешик мындан кенен келсе, жел… Кененирээк »