Tag Archives: КҮЧ КОЛДОНБОО

КҮЧ КОЛДОНУУ ЖАНА КҮЧ КОЛДОНБОО

КҮЧ КОЛДОНУУ ЖАНА КҮЧ КОЛДОНБОО (с а я с а т т а ). Күч колдонуу коомдук-сасий турмушта күчтүн түрдүү  көрүнүшү, саясий максатта физикалык мажбурлоонун колдонулушу. Күч колдонуу актыларына саясий максаттарда  куралдуу күчтөрдү колдонуу, террор, өлтүрүү, уруп-сабоо, жардыруу, имараттарды өрттөө, мүлктөрдү, коммуникация  каражаттарын бузуу ж. б. кирет. Күч колдонууну түрдүү типке бөлүүгө болот. Чыгуу формалары боюнча күч колдонуу: … Кененирээк »