Tag Archives: КӨП

КӨП ПАРТИЯЛУУЛУК

КӨП ПАРТИЯЛУУЛУК – коомдо бир нече саясий партиялардын болушу жана аракет кылышы; коомдун саясий  системасынын белгилеринин бири. К. п-тун объективдүү негизин төмөнкүлөр түзөт: а) коомдогу социалдык  бөлүнүүчүлүк, таптардын, улуттардын, диндик бирикмелердин ж. б. өзгөчө кызыкчылыктары бар социалдык  жалпылыктардын болушу; б) ар бир социалдык топ, катмар, бирикмелер үчүн жалпы социалдык-саясий  кызыкчылыктардын болушу, в) үстөмдүк кылуучу таптагы ж. б. социалдык… Кененирээк »