Tag Archives: ЛЕГИТИМДЕШТИРҮҮ

ЛЕГИТИМДЕШТИРҮҮ

ЛЕГИТИМДЕШТИРҮҮ (мыйзамдуу) – саясатта кандайдыр бир аракет, окуя, фактыны коомго мыйзамдаштырып  таанытуу. Л. юридикалык функцияга ээ эмес жана укуктук процесс болуп саналбайт. Л. саясат, бийликти бекемдейт;  саясий чечимдерди актайт. Саясатта Л. анын бардык факторлоруна таралат: бийликке, методдоруна, документтерге ж. б.  М. Вебер Л-нү төмөнкүчө классификациялайт: 1) традициялык (жазылбаган адат-салтка таянуу); 2) харизматикалык,  эмоционалдык, б. а. жеке адамга сыйынуу:… Кененирээк »