Tag Archives: ЛИБЕРАЛДЫК

ЛИБЕРАЛДЫК ПАРТИЯЛАР

ЛИБЕРАЛДЫК ПАРТИЯЛАР – инсанга карата болгон мамлекеттик жана коомдук мажбурлоонун деңгээлин азайтуу  максатында, саясий жана экономикалык программалардын, идеялык-саясий көрсөтмөлөрдүн корутундулаганда түзүлөт.  Ушул идеялык негизде ХIХ к. бир катар саясий партиялар түзүлгөн. Алар өз программаларын адам укугун инсандын  баалуулугун, бийлик системасында бийликти бөлүштүрүүнүн, иш тандоо эркиндигин жана атаандаштык эркиндигин  таанууга негиздешкен. Саясий либерализм агартуучулуктун идеяларына – коомдук келишим, адамдын… Кененирээк »