Tag Archives: ЛИБЕРАЛИЗМ

ЛИБЕРАЛИЗМ

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis — эркиндик, эркиндикке караштуу) – саясий маданияттын башаты, коомдук турмуштун,  индивиддин саясий-экономикалык, системалык нравалык багыты. Тар маанисинде Л. – мамлекеттин аз кийлигишүүсү  астында эркин конкуренция, рыноктук механизмдерди сактап калууга умтулган либералдык партиянын саясаты. Л.  идеялык негизин түзгөндөр: 1) адамдардын тендиги; 2) индивидуалдуу эрк 3) рационалдуулук; 4) тартып алууга мүмкүн  болбогон укуктар: жашоо үчүн укукту, менчик,… Кененирээк »