Tag Archives: ПАРТИЯ

ЛИБЕРАЛДЫК ПАРТИЯЛАР

ЛИБЕРАЛДЫК ПАРТИЯЛАР – инсанга карата болгон мамлекеттик жана коомдук мажбурлоонун деңгээлин азайтуу  максатында, саясий жана экономикалык программалардын, идеялык-саясий көрсөтмөлөрдүн корутундулаганда түзүлөт.  Ушул идеялык негизде ХIХ к. бир катар саясий партиялар түзүлгөн. Алар өз программаларын адам укугун инсандын  баалуулугун, бийлик системасында бийликти бөлүштүрүүнүн, иш тандоо эркиндигин жана атаандаштык эркиндигин  таанууга негиздешкен. Саясий либерализм агартуучулуктун идеяларына – коомдук келишим, адамдын… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ С. Д. П. Кыргыз Республикасындагы саясий  партиялардын бири. Уюштуруу съезди 1993-ж. 25-сентябрда болгон. Мамлекеттик каттооодон 1993-ж. 19-октябрда  өткөн. СДПнын негизги максаттары – республикада социалисттик жана капиталисттик системалардын жакшы жактарын  пайдаланууга негизделген жогорку жашоо деңгээли бар чыныгы демократиялык, укуктук, граждандык коомду куруу.  Демократиялык коомдун СДП таянган негизги баалуулуктары: гуманизм, прогресс, эркиндик, адилеттик жана социалдык  коргоо. Саясий… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТЕРИНИН ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТЕРИНИН ПАРТИЯСЫ К. К. П. Кыргызстан-дагы саясий партиялардын бири.  Уюштуруу конференциясы 1992-ж. 20-июнда болгон. Мамлекеттик каттооодон 1992-ж. 17-сентябрда өткөн. ККПнын  негизги максаттары: социалдык-экономикалык өнүгүү багытында социалисттик түзүлүштү жактайт жана жалпы  адамзаттык баалуулуктардын артыкчылыгын тааныйт. Рынок экономникасына өтүү, партиянын Программасында  көрсөтүлгөндөй акырындык менен жүрүүгө тийиш, менчиктештирүү учурунда эмгекчилерди тоноону, спекуляцияны ж.  б. кылмыштарды токтотуу зарыл. Саясат жана идеология… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАР СОЮЗУ

КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАР СОЮЗУ (КЖС), (Ысыккөл клубу) 1988-жылдын декабрында Каракол шаарында  уюшулган. КЖС алгач формалдуу эмес, жаштардын коомдук-саясий кыймылы катары түзүлгөн. Негизги максаттары  маалымдуулукту жана демократияны күчөтүү, кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктарын коргоо жана улуттук аңсезимди өнүктүрүү, Кыргызстандын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүү. Курамы жаш интеллегенттерден, студенттерден  жана жаш жумушчулардан турган. Алгач саясий аренага 1989-ж. 22-январда «жер-суулардын тарыхый аттарын  калыбына келтирүү… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЫЙМЫЛЫ (КДК)

КЫРГЫЗСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЫЙМЫЛЫ (КДК) – улуттук кайра жаралуу багытындагы, Кыргызстандын  формалдуу уюмдарынын демилгеси менен түзүлгөн кыймыл. Уюштуруу конференциясы 26–27-майда 1990-ж. Бишкек  шаарында болгон. Юстиция министрлигинде каттооодон 11-ноябрда 1990-жылы өткөн. 1993-ж. 29-майдан – Кыргызстан  Демократиялык кыймылы партиясы болуп кайра түзүлгөн. Ар кимиси өз алдынча, чачыранды аракет кылган  коммунисттик режимге каршы күрөшүшкөн 24 коомдук уюмдар биригишип – КДК уюштурган. Алардын… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАН БИРИМДИК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН БИРИМДИК ПАРТИЯСЫ (КБП) – Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын бири.  Уюштуруу конференциясы 1994-ж. 9-апрелде болуп, мамлекеттик официалдуу каттооодон ошол эле жылы 8-июнда  өткөн. Партиянын максаты инсандын, граждандын укугун, саясий жана экономикалык эркиндигин көздөгөн олуттуу  демократтык коомду, жаңы укуктук мамлекетти курууга аракеттеүү. КБПнын социалдык базасын ортоңку социалдык  катмар түзөт: интеллигенттер, ишкерлер, фермерлер, илимий кызматчылар ж. б. Бардык областтарда бул… Кененирээк »

  КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ – саясий партия. Мамлекеттик каттооодон  1994-ж. 10-октябрда өткөн. Негизги максаттары жана милдеттери: Кыргыз Республикасынын коомдук-саясий  турмушунда аялдардын катышуусун активдештирүү, коомду жана мамлекетти башкаруу ишине аялдарды кеңири тартуу,  чечимдерди кабыл алуунун бардык деңгээлдериндеги бийликтин шайланма органдарында аялдардын өкүлдөрүнүн санын  көбөйтүү. Аялдар партиясы жаңы түзүлгөнүнө карабастан баштапкы деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге депутаттарды  шайлоого (1994-ж. 22-октябры) жигердүү катышканга… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАН АГРАРДЫК-ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН АГРАРДЫК-ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын бири.  Мамлекеттик каттооодон 1994-ж. 10-октябрда өткөн. ПАртиянын максаты өнөр жайды эң оор кризистен чыгарууга  көмөктөшүү жана айыл инфраструктурасын биротоло сактап калуу, 1994-ж 22-октябрда болуп өткөн баштапкы  деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоолордогу бул партиянын ишмердиги жөнүндө маалыматтар  жок. 1995-ж. 5-февралда болгон Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого К. а. э. п. өз талапкерлерин көрсөтүп, … Кененирээк »

КОНСЕРВАТИВДИК ПАРТИЯЛАР

КОНСЕРВАТИВДИК ПАРТИЯЛАР тарыхта К. п. мамлекеттик жана коомдук турмуштун формаларын биринчи  кезекте улут, дин, үй-бүлө, менчик, никеде чагылдырган анын моралдык — укуктук негиздерин сактоого жана колдоого  багыт алган саясий идеологияга негизделет. Биринчи жолу «консерватизм» терминин француз жазуучусу Ф. Р.  Шатобриан Улуу Француз революциясына (1789–1793) катышкан белгилүү саясий топтордун идеологиясына мүнөздөмө  берүүдө колдонгон. Консерватизм туура келген уюмдардын негизи катары… Кененирээк »

«АТА-МЕКЕН» партиясы

«АТА-МЕКЕН» партиясы. Уюштуруу съезди 1992-ж. 7-ноябрда болуп, каттооодон ошол эле жылдын 16-декабрында өткөн. «А-М». партиясы «Эркин Кыргызстан» партиясынан бөлүнүп чыккан. «ЭрК» партиясы менен биригип «А-М». партиясын түзүшкөн. Партиянын төрагалыгына Камиля Кененбаева, анын орун басарларына Өмүрбек Текебаев, Улан Орозалиев, Кубан Бердалиев шайланышкан. Бул партиянын либералдык-центристтик принциптери төмөндөгүдөй: – коомдук турмушта компромисс жана консенсус жолу; – коомду эволюциялык реформалоо; –… Кененирээк »