Tag Archives: президент

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕСПУБЛИКА – башкаруунун республикалык формасы. П. р-да президент шайлангандан кийин  олуттуу саясий өз алдынчалыкка ээ болот: Конституцияда көрсөтүлгөн өзгөчө абал болмоюнча кызматынан алынбайт  жана мөөнөтүнөн мурда кайра шайланбайт; парламентти чакырууга жана таркатууга конституциялык укугу болот;  АКШнын Конституциясына ылайык президент мин истрлер кабинетинин составын түзөт жана анын башчысы болот;  Франция Республикасынын жана Россия Федерациясынын Конституцияларына ылайык, жалпы шайлоолордун … Кененирээк »

ПРЕЗИДЕНТТИК БАШКАРУУ

ПРЕЗИДЕНТТИК БАШКАРУУ 1) Конституцияга ылайык өзүнчө алынган региондук администрациялык түзүлүштүн  өзүн-өзү башкаруу институттарынын ишмердигинин токтотулушу жана башкарууну президент тарабынан дайындалган,  ага баш ийип. отчет берип туруучу өкүлдөр тарабынан, акыркы каражаттар аркылуу ишке ашыруу; 2) Конституцияда    көрсөтүлгөндөй белгилүү бир мезгилге чейин демократиялык институттардын ишмердигин токтотууну өзүнө камтыган,  бүткүл мамлекеттин аймагында мамлекет башчысы – президентке өзгөчө полномочиелерди берүү. Эреже катары,… Кененирээк »

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesident: сөзмө-сөз: алдыда отуруучу) – мамлекеттеги жогорку кызматтагы адам, мамлекет  башчысы. Президенттик республикаларда аткаруучу бийликтин да башында турат. П. башка мамлекеттик,  коммерциялык жана коомдук органдарга жана уюмдарга кызматта туралбайт, ишкердик ишмердүүлүккө укугу жок.  Кыргыз Республикасында П. эл депутаты боло албайт. Президенттик республикада П. түздөн-түз калк тарабынан, же  парламент тарабынан шайланат. Жогорку өкүлчүлүк органы – парламенттен көз… Кененирээк »

  МАМЛЕКЕТ БАШЧЫСЫ

МАМЛЕКЕТ БАШЧЫСЫ – жогорку кызмат адамы. Мамлекеттин аткаруучу бийлигин алып жүрөт жана тышкы дүйнө  менен болгон байланыштарда жогорку өкүлү болот. Азыркы учурдагы монархияларда (Улуу Британия, Дания, Япония,  Швеция, Испания ж. б.) М. б – монарх (падыша, император, эмир). Анын бийлиги эреже катары мыйзам орноткон тартип  менен бир өкүлүнөн экинчи өкүлүнө мураска берилет. Республикаларда М. б. – президент. Ал… Кененирээк »

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ —МАМЛЕКЕТ БАШЧЫСЫ. ПРЕЗИДЕНТТИ ШАЙЛОО. ПРЕЗИДЕНТТИН БИЙЛИК УКУГУ

Кыргыз Республикасынын Президенти жалпы эл тарабынан шайлангандыктан, элдик  бийликтин үстөмдүгүнүн өкүлү болот жана ошол элдик бийликти камсыз кылат, элдин биримдигинин жана мамлекеттик бийликтин символу болуп эсептелет.