Tag Archives: САЯСАТТЫН ФИЛОСОФИЯСЫ

САЯСАТТЫН ФИЛОСОФИЯСЫ

САЯСАТТЫН ФИЛОСОФИЯСЫ – анын коомдук формасынан көз карандысыз. Саясий ишмердүүлүктүн  фундаменталдык негизи жана принциптери. Философия бардык саясаттын теориялык дүйнөнү таануу жана  методологиялык базиси катары чыгат. Ар бир саясатчынын алдында дүйнөгө болгон көз караш жөнүндөгү суроо турат.  Себеби, ал саясий аракеттеринин теориясы менен программасын иштеп, алардын ыкмасын жана каражаттарын  белгилеп жана негиздеп, учурдагы абалдын өзгөрүшүн алдын-ала билип чыгышы керек.… Кененирээк »