Рубрика: Педагогика

ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Методологиянын аныкталышы жана деңгээлдери Илимий педагогикалык изилдөөнүн методологиясынын мүнөздөмөлөрү Илимий педагогикалык изилдөөлөрдүн мүнөздөмөлөрү жана өзгөчөлүктөрү   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ОЙЛООСУН ӨНҮКТҮРҮҮ

Кээде сабактын тарбия берүүчүлүк функциясын күчөтүү максатында айрым мугалимдер жасалма түрдө кошумча материалдарды көп пайдаланышат. Мындай «чыгармачылыктын» зыянынан башка эч бир пайдасы жок. Мисалы, математика же биология сабагында мугалим партиянын съездинин материалынан өтө көп сандаган ашыкча цитаталарды келтирет. Окуучулар аларды

Кененирээк окуу

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН МАЗМУНУ ЖАНА МАКСАТЫ

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН МАЗМУНУ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН МАКСАТЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНИН МАЗМУНУН АНЫКТООНУН ПРИНЦИПТЕРИ БИЛИМДИН МАЗМУНУНУН ТҮЗҮЛҮШҮ   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу