Рубрика: Педагогика

ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ

 1.    Кадимки традициялык методдор 2.    Педагогикалык эксиеримент 3.    Педагогикалык тест 4.    Педагогикалык — социологиялык методдор 5.    Математикалык — статистикалык методдор   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу