Метка: дунган

ДУНГАН, КАЛМАК ЖАНА УЙГУР ЭЛДЕРИНИН ЖЕТИ-СУУГА ЖУРТ КОТОРУУЛАРЫ. БИЙ ЯНХУ

Сарт-калмактардын Ысык-Көлгө көчүшү. Дунгандардын жаңы журтка көчүшү. Келгиндердин орун алышы, административдик жайгашуусу. Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ГАНЬСУ, ШЭНЬСИ, СИНЬЦЗЯН ПРОВИНЦИЯЛАРЫНДАГЫ ДУНГАНДАРДЫН КОТОРҮЛҮШҮ. ЙАКУБ БЕК ЖАНА АНЫН «ЖЕТИ ШААР» МАМЛЕКЕТИ

Чыгыш Түркстандын калкынын абалынын оорлошу. Көтөрүлүштун башталышы. Көтөрүлүштүн күч алышы. «Жети шаар» мамлекетинин түзулүшү. Кыргыздардын көтөрүлүшкө катышуусу. Рефератты көчүрүү 

Кененирээк окуу