Метка: жети-суу

ТЯНЬ-ШАНДЫН ЖАНА ЖЕТИ-СУУНУН БАЙЫРКЫ ЖАНА ОРТО КЫЛЫМДАР МЕЗГИЛДЕРИНДЕГИ МАДАНИЯТЫ МЕНЕН ИСКУССТВОСУ

Борбордук Тянь-Шандын эстеликтерин талдап чыгуу Тянь-Шандын көчмөндөрү өздөрүнүн саясый, маданий жана экономикалык турмушунда, баарынан мурда, Чүй өрөөнү менен, кененирээк Жети-Суу жана Фергана менен тыгыз байланышта турганын көрсөттү. Жети-Сууну, Талас жана Чу өрөөндөрүн системалуу изилдөөлөр жана алардын биз тараптан атайын эки

Кененирээк окуу

ДУНГАН, КАЛМАК ЖАНА УЙГУР ЭЛДЕРИНИН ЖЕТИ-СУУГА ЖУРТ КОТОРУУЛАРЫ. БИЙ ЯНХУ

Сарт-калмактардын Ысык-Көлгө көчүшү. Дунгандардын жаңы журтка көчүшү. Келгиндердин орун алышы, административдик жайгашуусу. Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ГАНЬСУ, ШЭНЬСИ, СИНЬЦЗЯН ПРОВИНЦИЯЛАРЫНДАГЫ ДУНГАНДАРДЫН КОТОРҮЛҮШҮ. ЙАКУБ БЕК ЖАНА АНЫН «ЖЕТИ ШААР» МАМЛЕКЕТИ

Чыгыш Түркстандын калкынын абалынын оорлошу. Көтөрүлүштун башталышы. Көтөрүлүштүн күч алышы. «Жети шаар» мамлекетинин түзулүшү. Кыргыздардын көтөрүлүшкө катышуусу. Рефератты көчүрүү 

Кененирээк окуу