Метка: коллектив

КОЛЛЕКТИВДҮҮ ПИКИР

КОЛЛЕКТИВДҮҮ ПИКИР – уюштурулган топ катары коллективдин кызыкчылыктарын чагылдырган, дал келүүчү көз  караштардын, божомолдоолордун, баалоочулук ой-пикирлердин жыйындысы. К. п. – группалык пикирдин түрү.  Англиялык саясат таануучу Д. Робертсондун ою боюнча ал бир жагынан рационалдык индивидуализм, ал эми экинчи  тарабынан стейтизм

Кененирээк окуу