Татаал суроо

Добавил | 02.08.2017

Бир топ жашка барып калган профессор лекция окуганы бара жатып, өзүндөй чамалуу айдоочусуна айтат: «Мен бүгүн мени эч ким тааныбаган университетте алгачкы лекциямды окушум керек. Сен мени ташып жүргөнүңө 20 жылдын жүзү болду. 20 жыл бою сен менин лекциямды угуп, дайыма эшиктин жанында мени күтүп тураар элең. Бүгүн лекцияны сен оку, мен болсо машинаны айдап, сенин айдоочуң болоюн !»

Айдоочу ойлонуп туруп макул болот. Экөө орундарын алмашып, профессор айдоочунун баш кийимин кийип машинаны айдап жөнөйт.

Качан алар университетке жеткенде, айдоочу ишенимдуу түр менен алдыга басып, аркасынан айдоочунун баш кийимин кийген профессор жөнөйт. Айдоочу кафедрага чыгып лекциясын окуп баштайт. Профессор болсо эшикке жакын жерде лекция угуп отурат.

Лекция бардыгына жагат, угуучулар ыраазы болуп, кол чабышат. Бирок, бир аспирант туруп айтат: «Негизи, алгачкы лекцияларда суроо берилбейт экенин билем, бирок менин түшүнбөгөн татаал суроом бар…». Аспирант  түшүнбөгөн жерлерин айтып, татаал терминдерди, оор түшүнүктөрдү колдонуп, 5 мүнөт сүйлөп, айдоочу такыр түшүнбөгөн суроолорду берет. Суроосун акырына чейин шашпай уккан айдоочу, акырын жайдары: «Ушул да татаал суроо бекен? Сиздин татаал сурооңузга менин айдоочум  жооп берип койсун анда…» деп чыгып кеткен экен.