АК-СУУ РАЙОНУНУН ТОПОНИМДЕРИ

Ар нерсенин түзүлүлүшүнѳ жана онүгүшүнѳ  жаратылыштынкоомдунсаясийѳзгѳрүүлѳрдүн мыйзам ченемдүүлүгү зор таасир этерии белгилүүАндыктан кол башынан орун алган Ак-Суу аймагынын түптѳлүшүнѳ, калыптанышына да бир нече тарыхый маалыматтар, орчундуу себептер түрткү бологон.

 

Рефератты көчүрүү