АКЫРКЫ КОШУЛГАН МАКАЛАЛАР

КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ АРАБ ТИЛИНЕН КЕЛГЕН СӨЗДӨР
Тарыхтан маалым болгондой, кыргыздар биздин замандын VI-VIIIкылымдарында Орхон-Енисей жазуусун, андан кийин уйгур жазуусунколдонушкан. Кийинчерээк анын ордун араб жазуусу ээлегени белгилүү.Бирок ...
Кененирээк
«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК», «Түркий тилдер сөз жыйнагы»
«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК», «Түркий тилдер сөз жыйнагы» – улуу аалым Махмуд Кашгари 1072–77-ж. жазган энциклопедиялык сөздүк. Сөздүктө түрк тилдүү элдердин ...
Кененирээк
ДАБАН (ДАВАНЬ) МАМЛЕКЕТИ
ДАБАН МАМЛЕКЕТИ, Давань, Паркана – б. з. ч. 1-миң жылдыктын акыры – б. з. 1-миң жылдыгынын 1-жарымында Фергана өрөө-нүндө өкүм ...
Кененирээк
ИБН СИНА Абу Хусейин ибн Абдаллах, Авиценна
ИБН СИНА Абу Хусейин ибн Абдаллах, Авиценна (980, Бухара ш-на жакын жердеги Афшин кыштагы–1037) – Чыгыштын даанышман илимпозу; дарыгер, философ, ...
Кененирээк
ГАЗНЕВИЛЕР МАМЛЕКЕТИ
ГАЗНЕВИЛЕР МАМЛЕКЕТИ (977–1186) – түркий тилде сүйлөгөн элдердин динас-тиясы. Саманилердин аскер башчысы Алп-Тегин негиздеген. Аскер кызматчылары гулямдарга таянып, Алп-Тегин 962-ж ...
Кененирээк
БҮРГӨ БААТЫР
БҮРГӨ БААТЫР, Бүргө Итим бий уулу (болжол м-н 1763–1831-ж. чен)– манап, элдик баатыр. Талас өрөөнүндөгү кыргыздардын кушчу уруусунан. Кыргыз элин ...
Кененирээк


АКЫРКЫ КОШУЛГАН РЕФЕРАТТАР

ЭНЕ-САЙ КЫРГЫЗДАРЫ: ФОЛЬКЛОР ЖАНА ТАРЫХ.
Тарыхый-этнографиялык өңүттөгү маселелерди чечүүдө маанилүү булак болуп саналган тарыхый фольклорду иликтеп үйрөнүү бүгүнкү күндө да өзүнүн актуалдуулугун жогото элек. Фольклордун ...
Кененирээк
АДИГИНЕ УРУУСУ. КЫПЧАК УРУУСУ
АДИГИНЕ УРУУСУ. КЫПЧАК УРУУСУ КАЙТПАЙ МЕНЕН ТООМАНБАЙ КУРМАНБЕК ШЫРДАКБЕК ДИЛДЕ БААТЫР КИМБЕК МЕНЕН СЫДЫКБЕК ...
Кененирээк
ТИЛЕКМАТ АКЕНИН АДИЛЕТ, КАЛЫС БИЙЛИГИ
Ысык-Көл өрөөнүндөгү кыргыздардын ар бир уруусунун - бугу, дөөлөс, саяк, коңурат, катаган, мундуз, моңолдор, саруу, басыз ж.б., башкаруучу бийлери болгону ...
Кененирээк
ТИЛЕКМАТ АКЕНИН ТЕК-НАСИЛИ
Тилекмат акенин тек-дареги жөнүндөгү маалыматтар оозеки айтылып келе жаткан санжыраларда гана кездешет. Ал тууралуу (тек-дареги тууралуу) өз мезгилинде жазылып калган ...
Кененирээк
ТИЛЕКМАТ АКЕ
Тилекмат Аке жөнүндө 1950-жылдарда айылыбыздагы карыялардан чоң санжырачы, кошунам Садык атадан укчумун. 1972-жылы Шалба (азыркы Тилекмат) айылына барып, Акенин жаткан ...
Кененирээк
САДЫР АКЕ
Макалада инсандын теги, XIX кылымдын жарымынан XX кылымдын башында коомго аралашып, чындыкты түз беке айткан фактылары, калыс болуп элдик инсан ...
Кененирээк

кыргызча рефераттар, эссе, кыргызча, материал


кыргызча, кыргызча реферат, реферат на кыргызском, рефераты на киргизском, студенттик жашоо, кыргызча китеп, кыргызча макала