АНЖИЯН КӨТӨРҮЛҮШҮ

  • Көтөрүлүштүн себеби жана мүнөзү.
  • Көтөрүлүштүн башталышы.
  •  Ноокаттык кыргыздардын кыймылы.
  •  Кетмен-Төбөдөгү толкундоолор.

Рефератты көчүрүү