ГАНЬСУ, ШЭНЬСИ, СИНЬЦЗЯН ПРОВИНЦИЯЛАРЫНДАГЫ ДУНГАНДАРДЫН КОТОРҮЛҮШҮ. ЙАКУБ БЕК ЖАНА АНЫН «ЖЕТИ ШААР» МАМЛЕКЕТИ

  • Чыгыш Түркстандын калкынын абалынын оорлошу.
  • Көтөрүлүштун башталышы.
    Көтөрүлүштүн күч алышы.
    «Жети шаар» мамлекетинин түзулүшү.
    Кыргыздардын көтөрүлүшкө катышуусу.

Рефератты көчүрүү