ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН ТҮЗҮЛҮШҮ

1.   Изилдөөнү жүргүзүүнүн алгачкы этабы
2.    Изилдөөнүн жүрүшү
3.    Изилдөөнүн жыйынтыгы
4.    Изилдөөнүн жыйынтыгын баалоо

 

Рефератты көчүрүү