Илимий-фантастика жанрындагы «Начало» тасмасы

Акчаны, унааны, буюмдарды б.а. материалдык нерселердин баардыгын уурдоого болот. Бирок, адамдын мээсиндеги ой, ниет, идеяны уурдоого мүмкүнбү кандай ойлойсуз? Кобб жана анын командасы уурулуктун ушул түрү менен шугулданышат. Ал үчүн жабырлануучунун акыл-эси аярлуу кезинде б.а. уктатып туруп, өзүлөрү дагы уйкуга чөмүлүү аркылуу мээсине чабуул жасашат.

Уйкуга кетүү менен такыр бөлөкчө физикалык мыйзамдары бар укмуштуудай дүйнөгө аттанышат. Бул дүйнө аларга чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берген себептүү «уурулар» үчүн чыныгы жашоосуна караганда «уйку» жашоосуна көбүрөөк кызыктуудай.

Тасма илимий-фантастика жанрында тартылып терең жана таң калтырган сюжеттерге бай жана жакшылап түшүнүү үчүн 1 жолу көрүү жетишсиз болушу мүмкүн.