КОКОН КӨТӨРҮЛҮШҮ. ПУЛАТ ХАН.

Көтөрүлүштүн себептери.
Көтөрүлүштүн башталышы жана жүрүшү
Алайлык кыргыздардын толкундоолору.
Элдик кыймылдын күч алышы. Пулат хан.
Чаткалдагы көтөрүлүш.
Элдик кыймылдын экинчи этабы
Элдик кыймылдын жаңы толкуну.
Насрэддин хандын бийлиги.
Пулат хандын хан көтөрүлүшү.
Көтөрүлүштүн басылышы.

Рефератты көчүрүү