«КЫЗ ЖИБЕК» тууралуу

Азыркы учурда элдик оозеки чыгармачылыкка өтө көңүл бөлүнүп, анын бардык проблемаларын элдин түпкү тарыхы, басып өткөн жолу менен терең байланышта кароо күн тартибине коюлууда. Борбордук Азия мамлекеттери өз алдынчалыкка ээ болгон күндөн тарта элдердин терең тамырына, ата-бабадан калган көркөм маданий мурастарынын чыныгы маанисине ылайык калыс баа берүү колго алында.

 

Рефератты көчүрүү