ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОЦЕССТИН ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

1. Педагогикалык процесстин закон ченемдүүлүктөрү
2. Педагогикалык процесстин этаптары

 

Рефератты көчүрүү