ТАБЫШМАКТАР

Кыргыз элинин бай фольклорунун бир бөлүгүнө табышмак жанры кирет, эң байыркылыгы менен бирге, ал бүгүнкү күндө да езүнүн дидактикалык ролун, эстетикалык таануусун жоготкон жок. Ошондуктан элдик фольклордук байытуунун бир үлүшү табышмак жанрына таандык.

 

Рефератты көчүрүү