ТАРБИЯЛООНУН ЖАЛПЫ МАКСАТЫ

  1.  Тарбиялоонун максатын аныктоочу факторлор
  2.  Тарбиялоонун максатынын коомдук багыттуулугу
  3. Тарбиялоонун максаттарын аныктоонун багыттары

 

Рефератты көчүрүү