ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН МЕТОДДОРУ

1.   Тарбиялоо процессинин методдору

2.    Аң сезимди калыптандыруу методдору

3.    Ишмердүүлүктү уюштуруу методдору

4.    Стимулдаштыруу методдору

 

Рефератты көчүрүү