«ТЕҢДИК ЖОЛУНДА» Сыдык Карачев

ТЕҢДИК ЖОЛУНДА
(Эки көшөгөлүү комедия)
Ойноочулар:
1.  Чодон — кызуу кандуу 50 жашта.
2.  Зулайка — токтоороок 45 жашта.
3.  Жанаркан — Чодондун кызы 16— 17 жаштарда
4.  Саткын — Чодондун баласы 24 жашта.
5.  Субан — Жанарканды сүйөт 25 жашта

Китепти көчүрүү