УКУК ТҮШҮНҮГҮ. УКУК ЖАНА АДЕП-АХЛАК

Коомдук ченемдер.

Укук деген эмне?
Укук жана адеп-ахлак.

 

Рефератты көчүрүү