Чыңгыз Айтматов «КАССАНДРА ТАМГАСЫ»

Бул сапар да баягыдай иш айтылган Сөздөн, Сөздүн өзүнөн башталды. Ооба, баягы качандыр бир болуп кеткен дүйнөгө маалым түбөлүктүү сюжеттегидей болду.

Анан кийинки окуялардын бардыгы ошол айтылган Сөздөн келип чыкпадыбы…

Антсе да бул күтүүсүз жагдайга биринчи кабылган адамдардын көпчүлүгү кийин жүрүп дал ошол окуяны өмүрүндөгү эң укмуштуу окуя катары мемуарларында жазышарын эч качан ойлошкон эмес. Анан калса бир кызык—ошол окуяга күбө болгондордун баары сүйлөшүп алышкансып, эскерүүлөрүн: «Ошол күнкү болуп көрбөгөндөй окуялар детектив романдагыдай өнүктү» деп баштоого мажбур эле.

 

Китепти көчүрүү