ЭКИ БЕЛГИСИЗДҮҮ СЫЗЫКТУУ ТЕҢДЕМЕ СИСТЕМАСЫ. ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ АНЫКТАГЫЧТАР. КРАМЕРДИН ЭРЕЖЕСИ.

Аныктоо: Кандайдыр бир белгисизди кармап турган барабарсыздык теңдеме деп аталат.

 

Рефератты көчүрүү