ҮЧҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ АНЫКТАГЫЧТАР. ҮЧ БЕЛГИСИЗДҮҮ ТЕҢДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫ ЖАНА КРАМЕРДИН ЭРЕЖЕСИ.

x1, x2, x3 белгисиздер:

a11x1+ a12x2+ a13x3=b1

a21x1+ a22x2+ a23x3=b2

a31x1+ a32x2+ a33x3=b3 

 

Рефератты көчүрүү