МАНАСТЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ                       

Добавил | 01.08.2017
Кыргызстандын маданияты менен «Манас» эпосун изилдөөчүлөрдүн алдында турган көптөгөн маселелердин ичинде эпостун аты аталган каармандын — Манас баатырдын ысымы жөнүндөгү маселе акыркы орунда турбайт. Биздин көз карашыбызча, эпикалык каармандын ысымы жөнүндөгү маселе кыргыздардын Тянь-Шанга ооп келиши (биз алардын массалык түрдө көчүп келүүсүн айтып жатабыз) жөнүндөгү маселе менен тыгыз байланыштуу. Биздин бул макалабыз жеке маселелерге — жаңы эки проблемага — кыргыздардын этногенезинде алтай урууларынын ролуна жана  кыргыздар Тянь-Шанга ооп келген мезгилдеги Чыгыш Түркстан урууларынын маанисине арналат.

Рефератты көчүрүү