Тег: Бурана

БУРАНА ШААР ЧАЛДЫБАРЫ

БУРАНА ШААР ЧАЛДЫБАРЫ – орто кылымдарга таандык шаар калдыгы. Токмок ш-нан 15 км түштүкбатышында, Дөңарык айылынын чыгышында, Бурана суусунун өйүзүндөгү кеңири аянтта жайгашкан. Шаар урандысы сакталып калган архитектуралык мунара эстеликтин атынан шарттуу түрдө Бурана ш. деп илимге киргизилген. Жазма ж-а

Кененирээк окуу

Бурана-архитектурное наследие Кыргызстана

В 12 км к юго-западу от нынешнего г.Токмак расположено городище средневекового Баласагуна, столицы Караханидского каганата (940 — 1210 гг.). Караханидский каганат в Х-ХII веках являлся крупнейшим феодальным государством Центральной Азии. Первые Караханиды завоевали большую часть Восточного Туркестана, Центральный Тянь-Шань, Семиречье

Кененирээк окуу