Метка: иш

ЖАРЛЫК

Жарлык мамлекет башчысы тарабынан чыгарылуучу ченемдик же индивидуалдык акт болуп саналат. Жарлык менен мамлекеттик орден, медалдар, ардак наамдар, дипломатиялык рангдар ыйгарылат, өлкөгө өзгөчө кырдаалдар киргизилет ж.б. Жарлык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Бул иш кагаздары ар түрдүү министрликтер, ведомстволор жана башка мекеме, уюмдар тарабынан жетекчиликке

Кененирээк окуу

ӨТҮНҮЧ КАТ

Бул кат аркылуу ар түрдүү багыттагы иштерди аткаруу, аягына чыгаруу башка бир уюмдан же жооптуу кызматкерден суралат. Бир катта бир нече өтүнүч жазылышы да мүмкүн. Өтүнүч каттын маалым даректери төмөнкүлөр: – кат жөнөтүлгөн уюм, жетекчинин аты; – текст; – тиркеме

Кененирээк окуу

ТОКТОМ

Токтом мамлекеттик маанидеги буйрук, көрсөтмөнү аткаруу боюнча кабыл алынган нормативдик документ. Ал республиканын Өкмөтү, министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бийликтери жана башка аткаруу түзүмдөрүнүн башкаруу органдары тарабынан пландык иш-чараларды, көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу үчүн чыгарылат. Токтом жазуу формасына, түзүмүнө жана аткаруу мөөнөтүнө

Кененирээк окуу

ОТЧЁТ

Пландаштырылган иштердин, берилген тапшырмалардын аткарылышы, кызматка жана илимий изилдөөгө байланыштуу иш сапарлардын жыйынтыгы тууралуу иш кагазы отчёт болот. Отчёт кызматкер же жооптуу комиссиянын төрагасы (мүчөлөрү) тарабынан жетекчинин наамына жазылат. Отчётто аткарылуучу иш, аны аткарууда эмнелерге көңүл бурулганы, эмнелер аткарылбай калганы,

Кененирээк окуу

ЖОБО

Жобо – мекеме, уюм, ишканалардын жалпы ишмердигин нормага салган, алардын түзүмүн, функциясын, ички бөлүнүштөрүн, же кандайдыр бир кырдаалга байланыштуу (ЖАКтын акционерлеринин жалпы чогулушун чакыруу жана өткөрүү тартиби боюнча жобо, Келишимдерди түзүү жана аткаруу тартиби боюнча жобо ж.б.) иш-аракеттеринин тартибин аныктоочу, мамлекеттин аракеттеги мыйзамдары жана

Кененирээк окуу

ИШЕНИМ КАТ

Ишеним кат – бул бир жактын (ыйгарым укук берүүчү) экинчи жакка (ыйгарым укукка ээ болуучу) жазуу түрүндөгү ишеним артуусу, ыйгарым укук берүүсү. Башкача айтканда, жеке кишинин, жамааттын же уюмдун кызыкчылыгын көздөп, алардын атынан иш жүргүзүү үчүн башка бирөөгө берилген расмий документ.

Кененирээк окуу

КӨРСӨТМӨ

Көрсөтмө – маалымат-усулдук мүнөздөгү маселелер боюнча жогору турган уюмдун, мекеменин буйруктарын, нускамаларын жана башка ченемдик-укуктук актыларын аткарууну уюштурууга байланыштуу мамлекеттик башкаруу органы тарабынан жазылган укуктук акт. Мекеме, уюм, ишканалардын жетекчилери да оперативдүү жана административдик (кызматкерлерди иш сапарга жөнөтүү, чыгашаны төлөтүү

Кененирээк окуу

МААЛЫМ КАТ

Маалым кат – тигил же бул фактыны же окуяны тастыктоочу, сыпаттоочу мазмундагы документ. Маалым катты негизинен 2 түргө ажыратышат. Биринчиси, кызматтык мүнөздөгү факты жана окуя жөнүндө маалымат берилүүчү маалым каттар. Ал тиешелүү мекеменин жетекчилиги, жогорку органдардын талабы же көрсөтмөсү менен даярдалат. Анда изилдөө,

Кененирээк окуу

БИЛДИРМЕ

Милдеттендирилген ар кандай тапшырманын аткарылгандыгы, эмгек өргүү, чет өлкөгө жасалган иш сапарынын бүткөндүгү, иш-чаралардын жыйынтыкталганы ж.б. тууралуу жетекчиликке, уюм, мекемелерге жиберилген расмий иш кагазы билдирме болот. Кээ бир мекеме, уюмдарда билдирме кызматтык кат деген аталышта колдонулуп жүрѳт. Билдирме арналышы жана түзүлүшү боюнча баяндама катка

Кененирээк окуу

КУЛАКТАНДЫРУУ

Кулактандыруу өткөрүлө турган иштер жөнүндө белгилүү уюмдун, топтун, жамааттын мүчөлөрүнө алдын ала билдирүү же эскертүү үчүн жазылат (кээде айтылат). Аны окуган (уккан) адамдар көрсөтүлгөн иш-чарага катышууга, талап кылынган маселе боюнча тийиштүү мамилесин билдирүүгө милдеттүү. Кулактандыруу илинген күндөн тартып атайын кагазга

Кененирээк окуу