Метка: кагаз

БАЯНДАМА КАТ

Баяндама кат – аткарылган иш, түзүлгөн кырдаал, орун алган көрүнүш жөнүндө маалымдоочу иштеген уюмду же жогорку мекеменин жетекчисине жазылган иш кагазы. Ал өз ичине түзүүчүнүн корутундуларын жана сунуштарын камтыйт. Баяндама кат кызматкердин өзүнүн демилгеси боюнча да, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча да даярдалат. Мазмунуна

Кененирээк окуу

КЕЛИШИМ

Эки же андан көп тараптын тигил же бул маселе (экономикалык, укуктук ж.б) боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салуучу укуктук документ. Келишим жарандардын ортосунда, жаран менен уюмдардын ортосунда, мекеме, уюм менен башка мекеме, уюмдардын ортосунда түзүлүшү мүмкүн. Келишим түзүүнүн жалпы жоболору КРнын

Кененирээк окуу

АКТ

Акт – бир нече киши тарабынан түзүлүп (үчтөн кем эмес), кырдаалды, фактыны, окуяны тастыктоочу документ. Акт мекеме, уюм, ишкананын материалдык, чарбалык, менчиктик, финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп, зарыл учурда алардын пайдаланышын, бар/жоктугун тастыктоочу иш кагазы. Актты түзүү себептери ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан актынын

Кененирээк окуу

МҮНӨЗДӨМӨ

Мүнөздөмө жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ болуп саналат. Анда кызматкердин же адистин кесиптик, коомдук, илимий ж.б. ишмердиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат. Мүнөздөмө адистин суранычы боюнча атайы окууга кирүү, башка ишке которулуу, кызматтык жогорулоо, сунуштоо максатында жазылат. Мүнөздөмөнүн

Кененирээк окуу

ПРОТОКОЛ

Протокол маанилүү жана көп киши катышкан жыйындын, чогулуштун, конференциянын же бир олуттуу маселе талкуулаган атайын отурумдун өткөрүлүшүн, андагы катышкан адамдардын сүйлөгөн сөзүн жана кабыл алынган чечимин же токтомун баяндаган документ болуп эсептелет. Протокол толук жана кыскартылган түрдө жазылышы мүмкүн. Кыскартылган түрүндө чогулуштагы талкуу

Кененирээк окуу

ТИЛ КАТ

Уюм, мекеме же жеке адамдардан бир нерсени алуу фактысын тастыктоочу документти тил кат дейбиз. Ал колдо же компьютерде бир нускада даярдалып, анда башка бир документти (нускоо, чакыруу, эскертүү), буюм же акчаны (саны цифра менен көрсөтүлүп) алгандыгы жазылган болот. Тил катта оңдоо, өчүрүү,

Кененирээк окуу

ТЕСКЕМЕ

Тескеме ар кандай башкаруу деңгээлиндеги ыкчам чечүүнү талап кылган маселелерди көрсөтүлгөн мөөнөттө чечүү үчүн жетекчиси тарабынан чыгарылуучу буйрукчул документтин бир түрү. Тескемени биринчи жетекчиден башка да чарбалык, өндүрүштүк, администрациялык иштин ыкчам маселелери боюнча жетекчинин биринчи орун басарлары, башкы адистер, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери чыгарышат. Буйруу

Кененирээк окуу

ТҮШҮНҮК КАТ

Ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы түшүнүк кат болот. Түшүнүк каттын дагы бир түрү негизги документтин (план, отчёт, долбоор ж.б.) кээ бир жоболорунун мазмунун түшүндүрүп берүү максатында жазылышы мүмкүн. Ички түшүнүк кат жаран,

Кененирээк окуу

БУЙРУК

Буйрук башкаруу практикасында көп пайдаланылган буйрукчул документ болуп саналат. Буйрук башкы маселелерге байланыштуу мисалы: мекеме, уюм, ишканалардын ички маселелери боюнча, мекеменин же анын ички түзүмдөрүн өзгөртүү, жоюу же кайра түзүү маселелери боюнча, нускама, жобо, эрежелерди ж.б. бекитүү маселелери боюнча, ошондой

Кененирээк окуу

АРЫЗ

Арыз – жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат адамдарына жазуу (кээде оозеки) түрүндөгү расмий билдирүүсү. Арызды кол менен же А4 форматындагы кагазга жазып берүүгө болот. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан

Кененирээк окуу