Тег: конституция

КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ (лат. constitutio – түзүлүш) – мамлекеттин негизги мыйзамы; өлкөнүн коомдук, экономикалык  түзүлүшүнүн негиздерин, башкаруусун, мамлекеттик түзүлүштүн формасын, адамдын мамлекеттеги укуктук абалын,  бийлик, башкаруу органдарын түзүү тартибин, сот адилеттигин, шайлоо системасын уюштурууну жана алардын негизги  принциптерин бекемдейт. К. мамлекеттеги башка

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ

Конституция мамлекеттин негизги мыйзамы болуп эсептелет. «Конституция» деген сөз латынча «сonstitution (орнотуу, түзүлүш) деген сөздөн келип чыккан. Конституция негизги мыйзам катары адамдын укуктарын жана эркиндиктерин, жарандардын укуктарын жана милдеттерин, мамлекеттин түзүлүш формасын, мамлекеттик органдардын тутумун белгилеп, аларды түзүү жана иштөө

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ

Конституция мамлекеттин негизги мыйзамы болуп эсептелет. «Конституция» деген сөз латынча «сonstitution (орнотуу, түзүлүш) деген сөздөн келип чыккан. Конституция негизги мыйзам катары адамдын укуктарын жана эркиндиктерин, жарандардын укуктарын жана милдеттерин, мамлекеттин түзүлүш формасын, мамлекеттик органдардын тутумун белгилеп, аларды түзүү жана иштөө

Кененирээк окуу