Тег: ПРОЦЕСС

САЯСИЙ ПРОЦЕСС

САЯСИЙ ПРОЦЕСС – белгилүү саясий максаттарга жетүүгө умтулган социалдык биримдиктердин, коомдук  уюмдардын жана топтордун айрым адамдардын натыйжалуу ишмердүүлүгү; тар мааниде – саясий чечимдерди жүзөгө  ашыруу боюнча социалдык субъекттердин ишмердүүлүгү. С. п. коомдун саясий системасынын чегинде, регионалдык,  глобалдык масштабдарда кулач жаят.

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕСС

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕСС. Учурдагы татаал саясий процесстерге мүнөздөмө берүү, баа берүү,  кыргыз коомчулугу тарабынан ар түрдүү, көп учурларда карама-каршы ой-пикирлерди пайда кылууда. Саясий  аморализм саясий турмуштан өз ордун таап, калыптана башташы – өлкөдөгү демократиялык өзгөрүү-лөрдүн башкы  белгилеринин бири. Коомдук пикирди

Кененирээк окуу

ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

1.   Тарбиялоо процессииин закон ченемдүүлүктөрү 2.    Тарбиялоо процессинин принциптеринин өзгөчөлүктөрү 3.    Тарбиялоо процессинин принциптер системасы   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ОЙЛООСУН ӨНҮКТҮРҮҮ

Кээде сабактын тарбия берүүчүлүк функциясын күчөтүү максатында айрым мугалимдер жасалма түрдө кошумча материалдарды көп пайдаланышат. Мындай «чыгармачылыктын» зыянынан башка эч бир пайдасы жок. Мисалы, математика же биология сабагында мугалим партиянын съездинин материалынан өтө көп сандаган ашыкча цитаталарды келтирет. Окуучулар аларды

Кененирээк окуу