Тег: Сыдык

ОСМОНААЛЫ Сыдык уулу

ОСМОНААЛЫ Сыдык уулу (1879–1942-ж.) – кыргыз тарыхчысы. Кочкор өрөөнүндөгү Абайылда болушунун  Кызылдөбө айылында туулган. Анын аталаш агасы Жаркынбай дубанга таанымал сабаттуу (молдо) болгон киши. О. да  өз айылындагы мектепте окуп, кийин Бухарадагы диний жогорку окуу жайын (медресени) бүтүргөн. Бир катар

Кененирээк окуу

«ТЕҢДИК ЖОЛУНДА» Сыдык Карачев

ТЕҢДИК ЖОЛУНДА (Эки көшөгөлүү комедия) Ойноочулар: 1.  Чодон — кызуу кандуу 50 жашта. 2.  Зулайка — токтоороок 45 жашта. 3.  Жанаркан — Чодондун кызы 16— 17 жаштарда 4.  Саткын — Чодондун баласы 24 жашта. 5.  Субан — Жанарканды сүйөт 25

Кененирээк окуу

«ЭРКСИЗ КҮНДӨРДӨ» Сыдык Карачев

Ачык аяз, күзгү түн… Учу-кыйыры билинбеген, жайылган жазык теңизинин кучагында жаркырап-жайнап ай мелтирейт. Табиятты күмүш нурга чомдуруп, акырын, салмак менен кулачын жайып, жалтырап кетип бара жатат. Ай нурунун жерге себилген жанга жагымдуу, көзгө көрүктүү сүттөй аппак шооласы менен жымжырттык ичине

Кененирээк окуу

«ЭРИК ТАҢЫНДА» Сыдык Карачев

Кыш бою иштеп чарчаган денесин эс алдырып, жаңы күч, жаңы кубат жыюу үчүн курортко жыйылган эл. Түрдүү республика, түрдүү улуттардан чогулган жумушчулар, кызматчылар. Эртеден кечке дейре көлдүн жээги кумурсканын уясындаи кайнайт. Баарысы жайкыкүндүн нурунан, таза абасынан толук пайдаланып, калууга ашыгышат.

Кененирээк окуу

СЫДЫК КАРАЧЕВ

КАРАЧЕВ Сыдык (1999, Түп р-ну – 1937, Фрунзе) – кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, прозачы жана  журналист. 1921–23-жылдарда Ташкент шаарында В. И. Ленин атн. аскер окуу жайында окуган. В. И. Ленинге арналган алгачкы ыры 1918-ж. Казан шаарында чыгуучу «Шуро” газетасында

Кененирээк окуу