Тег: тарбия

ТАРБИЯ

ТАРБИЯ (Воспитание) — өнүгүп келе жаткан адамга коомдун таасир бериши. Кең мааниде бул термин адамзат топтогон маданий баалуулуктарды максатка багытталган муундарга жеткизүү процесси, б. а. конкреттүү адамдардын аң-сезиминен сырткы объективдүү маданият, субъективдүү, индивидуалдык баамдоодон орун алып, келечекте алардын ой жүгүртүүсүндө,

Кененирээк окуу

ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

1.   Тарбиялоо процессииин закон ченемдүүлүктөрү 2.    Тарбиялоо процессинин принциптеринин өзгөчөлүктөрү 3.    Тарбиялоо процессинин принциптер системасы   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ТОГОЛОК МОЛДОНУН БАЛДАРГА АРНАЛГАН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ.

Заманыбыздын залкар акыны Т.Молдо биринчилерден болуп балдар үчүн чакан көлөмдөгү ырлардан тартып, көлөмү жагынан чоң элдик уламыштарды поэмаларга чейин иштеп, реалисттик эпикалык чоң чыгармаларга дейре жазган жазгыч акын. Кат-сабаты жоюлгандыктан өз чыгармаларын кагаз бетине түшүрө билген. Айрыкча анын балдарга арнап

Кененирээк окуу