Тег: түшүнүк

ТҮШҮНҮК КАТ

Ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы түшүнүк кат болот. Түшүнүк каттын дагы бир түрү негизги документтин (план, отчёт, долбоор ж.б.) кээ бир жоболорунун мазмунун түшүндүрүп берүү максатында жазылышы мүмкүн. Ички түшүнүк кат жаран,

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮ ТУУРАЛУУ ТҮШҮНҮК

Кыргыз республикасы түзүлгөнгө чейинки кыргыз мамлекеттүүлүгү тууралуу түшүнүк Кыргыз улуттук мамлекетинин калыптанышы жана түзүлүшү   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

МАМЛЕКЕТ ТҮШҮНҮГҮ, МАМЛЕКЕТ ТҮЗҮЛҮШҮНҮН ЖАНА БАШКАРУУНУН ФОРМАЛАРЫ

Мамлекеттин белгилери. Мамлекет деген эмне? Аймак. Калк. Мамлекеттин түзүлүш формалары. Мамлекетти башкаруунун формалары.   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу